SLABOPROUDÉ SYSTÉMY

Strukturovaná kabeláž

Naši zkušení technici provádí systémy strukturovaných kabeláží. Dodávky realizujeme od prvotních plánů projektu, přes montáž a dodávku aktivních prvků až po závěrečnou certifikaci a nastavení serverů a stanic.

Nabízíme

 • Metalické kabeláže Cat5, Cat5E, Cat6
 • Telefonní a zabezpečovací rozvody
 • Optické kabeláže pro páteřní rozvody
 • Komplexní řešení „na klíč“
 • Záruku 5 – 20 let na systém

Strukturované kabeláže

Jednou z největších výhod, které s sebou přináší systém strukturované kabeláže, je její univerzální použití jak pro telefonní vedení tak i vedení jedné nebo více počítačových sítí. Nemůže nastat nedostatek telefonních přípojek, zatímco přípojky do počítačové sítě přebývají. Na jedné strukturované kabeláži lze současně používat prakticky neomezené množství různých síťových technologií.

V běžné síti způsobí závada na jednom místě kompletní výpadek provozu. Strukturovaná kabeláž využívá topologii hvězda. V tomto případě porucha jednoho kabelu vyřadí pouze zařízení bezprostředně připojené. Zbytek sítě zůstane poruchou nezasažen, čímž je zajištěn její spolehlivý provoz.

Strukturovaná kabeláž je připravena pro snadný přechod na budoucí vysokorychlostní technologie. To znamená, že pořízení strukturované kabeláže přináší budoucí úspory. Díky své modularitě je strukturovaná kabeláž vhodná pro podniky všech velikostí. Vždy je možné přidávat další části kabeláže a tím kopírovat růst firmy.

Lokální přesuny pracovníků, a tedy i jejich počítačů a telefonů řeší strukturovaná kabeláž operativně jednoduchým přepojením několika konektorů za dobu kratší než vlastní stěhování.

Strukturovaná kabeláž je založena na principu hvězdicové struktury, kdy je kabel od přípojné zásuvky přiveden přímo bez přerušení na propojovací panel v datovém rozvaděči – RACKu.

Podle normy ISO/IEC 11 801 mají připadat na jedno pracovní místo nejméně dvě přípojné zásuvky strukturované kabeláže, přičemž se předpokládá použití jedné pro telefon a druhé pro počítač. Podle tohoto principu jsou přípojné zásuvky pro data i telefon shodné, obě v Kategorii 5 pro přenos 100 Mb/s.

Určení, která zásuvka bude připojena k telefonní ústředně a která k aktivním prvkům sítě LAN je provedeno až uživatelem, použitím propojovacích kabelů (patch kabely) v datovém rozvaděči.

Propojení s dalšími rozvaděči v areálu je realizováno optickými vícevláknovými kabely, jejichž možnosti využití nejsou v této chvíli současnými technologiemi zdaleka vyčerpány. Pro komunikaci hlasovou (telefonní) lze použít standardních mnohopárových kabelů, které mohou tvořit paralelní páteř telefonní. Lze však předpokládat, že v blízké budoucnosti se oba tyto typy komunikace sloučí s využitím právě kabelů optických.

Nabídka druhů počítačových sítí je velice pestrá. Můžeme realizovat rozšíření stávajících sítí historických typů, ať již kabeláží založených na klasickém tenkém koaxiálu, tlustém koaxiálu nebo například kabelech twinaxových.

V současných, nejvíce montovaných systémech, lze nabídnout varianty kabeláží nestíněných (UTP), stíněných (FTP, STP), několikrát stíněných (S-FTP) i plně optických (tzv. fibre to desk), jejichž rozšíření je v budoucnu očekáváno.

Na výběru zákazníka je, zda zvolí některý systém renomovaných značek (Panduit, AMP, IBM) s garancí přímo od výrobce, nebo cenově nenáročné systémy neznačkové provenience. Nicméně všechny námi nabízené komponenty disponují certifikáty a atesty dokumentujícími splnění požadavků pro Kategorii 5 / 5e / 6.

SYSTÉMY EZS, EPS

Elektronický zabezpečovací systém (EZS)

Elektronický zabezpečovací systém chrání Váš objekt před možným nebezpečím poškození, zničení či odcizení. Chráněným objektem může být Váš dům, kancelář, sklad, obchod a další. Můžete si vybrat z mnoho typů detektorů a výstrah, které budou informovat o případném nebezpečí. Lze je také jednoduše ovládat osobně, a nebo pomocí mobilního telefonu.

Typy detektorů

 • mechanické spínače
 • kamerový systém
 • detektory pohybu
 • panic kódy a tísňové hlásiče
 • a další

Typy výstrah

 • světelný alarm
 • zvukový alarm
 • upozornění přes počítač či telefon
 • u státních objektů možnost upozornění policie
 • uzavření vybraných dveří
 • připojení na společnost zaručující ochranu (bezpečnostní firma)

Elektronický požární systém (EPS)

Elektrická požární signalizace je vyhrazené požárně bezpečnostní zařízení, které zajišťuje pomocí hlásičů včasnou signalizaci požáru. Signály z hlásičů požáru jsou přijímány ústřednou EPS.

Elektronický požární systém zabezpečuje včasnou signalizaci požáru a tím pomáhá snížit výši škod jím zapříčiněných. Nabízíme Vám proto komplexní instalaci tohoto systému a jeho servis. Pro více informací nás prosím kontaktujte.

Systém kontroly vstupu

ACS (Access Control System) slouží především pro kontrolu a evidenci vstupu oprávněných osob a zabránění přístupu neoprávněných osob do střežených prostor a k důležitým informacím a do střežených prostor. Tento systém Vám umožní kontrolovat vstup a pohyb jednotlivých osob v definovaných zónách, nebo je vyhledat.

 

Dalšími službami v této oblasti jsou:

Společné televizní antény

Poskytujeme společné televizní antény určené například pro rozvod televizního signálu do jednotlivých bytů. Nejvhodnější možnosti řešení rozvodu signálu jsou:

 • Přímý rozvod digitálních kanálů v pásmu UHF
 • Kmitočtová konverze z UHF do VHF
 • Převod programu z DVB-T na kanál PAL

CCTV – průmyslová televize a kamerové systémy

Mějte pod kontrolou svůj majetek, ať už je to kancelář, obchod, či dům. S kamerovým systémem můžete mít přehled o všem co se děje doma či na pracovišti jak v přímém přenosu, tak se díky archivaci záběrů můžete podívat zpětně na jakýkoliv záběr.

Bezdrátové technologie standardů WiFi2,4 / Wimax 3,5

Bezdrátová síť je taková síť, která, jak vyplývá z názvu, neobsahuje klasickou pevnou kabeláž, ale prvky sítě mezi sebou komunikují vzduchem.

Nejběžnější jsou bezdrátové sítě standardu IEEE 802.11b v bezlicenčním pásmu 2,4 GHz komunikující max. rychlostí 11 Mb/s (resp. nově 54 Mb/s). Méně běžné jsou bezdrátové sítě v pásmu 5 GHz, případně v licenčních pásmech 10 GHz. Bezdrátové sítě splňují nejpřísnější hygienické normy a jsou vhodné i pro provoz v léčebných zařízeních.

Výhody bezdrátových sítí:

Rychlé a „tiché“ uvedení do provozu. Výstavba pevných sítí zabere mnoho času a je i nákladná. Navíc při výstavbě bezdrátové sítě se vyhnete obvyklým nešvarům výstavby – hluku, prachu a případným zásahům do statiky budovy.

Větší uplatnění pro mobilní aplikace. Využití bezdrátový sítí přináší nové možnosti a vetší efektivitu v široké škále prostředí od skladníků kontrolujících skladové zásoby, přes mobilní prodejní terminály až po zdravotní personál, který se pohybuje v areálu léčebných zařízení.

Přístup k Internetu kdykoli a kdekoli. Stále hustější bezdrátové přístupové body u benzinových pump, na letištích, v metru, veřejných budovách nebo i restauracích a kavárnách umožňují mobilní přístup k Internetu v podstatě nonstop.

Flexibilita a ochrana investice. Na rozdíl od pevných sítí nepředstavuje třeba rozšíření nebo i stěhování firmy u bezdrátových sítí žádný problém a nejsou třeba nové investice.

Vysoká propustnost sítí. V dnešní době multimediálních přenosů je použití širokopásmových systému naprostou nutností. Bezdrátové sítě instalované společností umožňují průchodnost až 54 Mbit/s!

Bezpečnost přenosu dat. Ochrana proti průniku do systému je zajištěna 128-bitovým kódováním. Vyšší úroveň zabezpečení než u běžných pevných sítí.

Nejčastější aplikace bezdrátových sítí:

V kancelářských budovách. Pracovníci již nejsou svázáni se svým pracovním stolem, ale mohou ke zdroji dat (serveru, Internetu) přistupovat odkudkoli např. z konferenčního sálu. Ideální pro mobilní pracovníky, kteří během dne mění své pracovní místo – servisní technici atd.

V památkově chráněných objektech. A všude tam, kde „špinavá“ instalace pevných sítí (vrtání, bourání) není možná, anebo kde z estetických důvodů (lišty, zásuvky) není přípustná.

Ve zdravotnictví. Pro lékaře je okamžitý přístup z jakéhokoli místa nemocnice k lékařským záznamům pacientů neocenitelným přínosem. Bezdrátové sítě navíc nezpůsobují rušení jiných citlivých přístrojů a aplikací.

Ve veřejných objektech pro připojení k Internetu. Benzinové pumpy, letiště, supermarkety, restaurace, kavárny, úřady nebo i třeba čekárny u lékaře nebo holiče.

Ve skladovém hospodářství a obchodní sféře. Možnost propojení z kteréhokoli místa do skladových zásob pro vyřizování objednávek zákazníka apod. V maloobchodních prodejnách flexibilita umístění v počtu prodejních míst, podpora zákazníka v místě výběru zboží.

Pro propojení vzdálených objektů. Bezproblémové propojení budov bazdrátovým spojem až na vzdálenost několika kilometrů (možno i desítky km). Přenos dat nebo i hlasu s vysokou propustností.