Přínosy Helios Orange

Zavedením systému Helios můžete uspořit přibližně až 40–50 tis. Kč / měsíčně. Systémem Helios se uspoří také velká míra času. Jedná se například o úsporu při:

Tvorbě dokladů (skladové listy, faktury) – Pokud zákazník používá stále výstupní doklady v papírové podobě, zabere mu to hodně času a dává to prostor k chybám. Helios zavedením systému a podporou čárových kódů ušetří každý den zhruba 4 hodiny času 1 pracovníka (tj. až 50 % času průměrné pracovní doby 1 pracovníka) a snižuje riziko chyby na minimum

Přínosy Helios Orange

Skladové operace, inventury, cenotvorba – Pokud zákazník vyhledává ceny pro jednotlivé zákazníky a například inventura trvá více jak 1 den je Helios ideální řešení. Helios ušetří automatizací až 2 hodiny denně a opět minimalizuje riziko chyby.

Účetnictví – Helios přinese automatizaci systému kontací, importů dat, účtování, převodních příkazů (banka), nabídne rychlejší účtování dokladů, online přehled o účtech, cash-flow, saldokontech. Jednoduchá tvorba přiznání k DPH, výkazů. To vše reálně uspoří 2 hodiny denně každého zaměstnance a snižuje riziko chyby na minimum

Další možné úspory:

Workflow – úspora času při dělbě práce ve firmě a procesu průběhu zakázky firmou

Zavedení čárových kódů – úspora času ve skladovém hospodářství a výrobě

Elektronická evidence dokladů = úspora času a konec skenování papírových originálů

Manažerský nadhled nad průběhem zakázky, celé firmy = urychlení času při rozhodování nad firemními problémy a přináší mnoho dalších úspor …