649321_42697973

Strukturovaná kabelážNaši zkušení technici provádí systémy strukturovaných kabeláží. Dodávky realizujeme od prvotních plánů projektu, přes montáž a dodávku aktivních prvků až po závěrečnou certifikaci a nastavení serverů a stanic.

649834_32925595

Nabízíme

 • Metalické kabeláže Cat5, Cat5E, Cat6
 • Telefonní a zabezpečovací rozvody
 • Optické kabeláže pro páteřní rozvody
 • Komplexní řešení „na klíč“
 • Záruku 5 – 20 let na systém
 • Strukturované kabeláže

  Jednou z největších výhod, které s sebou přináší systém strukturované kabeláže, je její univerzální použití jak pro telefonní vedení tak i vedení jedné nebo více počítačových sítí. Nemůže nastat nedostatek telefonních přípojek, zatímco přípojky do počítačové sítě přebývají. Na jedné strukturované kabeláži lze současně používat prakticky neomezené množství různých síťových technologií.

  V běžné síti způsobí závada na jednom místě kompletní výpadek provozu. Strukturovaná kabeláž využívá topologii hvězda. V tomto případě porucha jednoho kabelu vyřadí pouze zařízení bezprostředně připojené. Zbytek sítě zůstane poruchou nezasažen, čímž je zajištěn její spolehlivý provoz.

  Strukturovaná kabeláž je připravena pro snadný přechod na budoucí vysokorychlostní technologie. To znamená, že pořízení strukturované kabeláže přináší budoucí úspory. Díky své modularitě je strukturovaná kabeláž vhodná pro podniky všech velikostí. Vždy je možné přidávat další části kabeláže a tím kopírovat růst firmy.

  Lokální přesuny pracovníků a tedy i jejich počítačů a telefonů řeší strukturovaná kabeláž operativně jednoduchým přepojením několika konektorů za dobu kratší, než vlastní stěhování.

  Strukturovaná kabeláž je založena na principu hvězdicové struktury, kdy je kabel od přípojné zásuvky přiveden přímo bez přerušení na propojovací panel v datovém rozvaděči – RACKu.

  Podle normy ISO/IEC 11 801 mají připadat na jedno pracovní místo nejméně dvě přípojné zásuvky strukturované kabeláže, přičemž se předpokládá použití jedné pro telefon a druhé pro počítač. Podle tohoto principu jsou přípojné zásuvky pro data i telefon shodné, obě v Kategorii 5 pro přenos 100 Mb/s.

  Určení, která zásuvka bude připojena k telefonní ústředně a která k aktivním prvkům sítě LAN je provedeno až uživatelem, použitím propojovacích kabelů (patch kabely) v datovém rozvaděči.

  Propojení s dalšími rozvaděči v areálu je realizováno optickými vícevláknovými kabely, jejichž možnosti využití nejsou v této chvíli současnými technologiemi zdaleka vyčerpány. Pro komunikaci hlasovou (telefonní) lze použít standardních mnohopárových kabelů, které mohou tvořit paralelní páteř telefonní. Lze však předpokládat, že v blízké budoucnosti se oba tyto typy komunikace sloučí s využitím právě kabelů optických.

  Nabídka druhů počítačových sítí je velice pestrá. Můžeme realizovat rozšíření stávajících sítí historických typů , ať již kabeláží založených na klasickém tenkém koaxiálu, tlustém koaxiálu nebo například kabelech twinaxových.

  V současných, nejvíce montovaných systémech, lze nabídnout varianty kabeláží nestíněných (UTP), stíněných (FTP, STP), několikrát stíněných (S-FTP) i plně optických (tzv. fibre to desk), jejichž rozšíření je v budoucnu očekáváno.

  Na výběru zákazníka je, zda zvolí některý systém renomovaných značek (Panduit, AMP, IBM) s garancí přímo od výrobce, nebo cenově nenáročné systémy neznačkové provenience. Nicméně všechny námi nabízené komponenty disponují certifikáty a atesty dokumentujícími splnění požadavků pro Kategorii 5 / 5e / 6.