1426748_93986726

Pronájem
Pronájem (operativní leasing) je druhou možností jak bez velkých jednorázových vstupních nákladů získat multifunkční zařízení nebo tiskárnu.

1020778_80771639

Tuto službu poskytujeme na dobu 60ti měsíců.

Po dobu pronájmu je zařízení stále majetkem NTS Computer a. s. a po skončení je možné si stroj za zbytkovou cenu odkoupit, nebo vyměnit za nový a pokračovat v pronájmu.

Výhody pronájmu tiskových zařízení

 • Analýza Vašeho aktuálního stavu a Vašich potřeb.
 • Návrh na úsporu finančních prostředků při tisku
  a kopírování.
 • Sjednání smlouvy o pronájmu.
 • Garance ceny po celou dobu pronájmu.
 • Žádné počáteční náklady na provoz zařízení.
 • Rozložení finančních nákladů na provoz
  po dobu smlouvy.
 • Rychlé účetní odpisy ve formě měsíčních plateb
  za pronájem.
 • Veškeré náklady spojené s pronájmem zahrnete
  do nákladů jako položku odečitatelnou od daňového základu.
 • Předností autorizovaná servisní podpora a hlídání pravidelných prohlídek, zásob spotřebního materiálu
  a nečekaných výdajů za servis.