993861_95758501

Společné televizní antényPoskytujeme společné televizní antény určené například pro rozvod televizního signálu do jednotlivých bytů. Nejvhodnější možnosti řešení rozvodu signálu jsou:

  • Přímý rozvod digitálních kanálů v pásmu UHF
  • Kmitočtová konverze z UHF do VHF
  • Převod programu z DVB-T na kanál PAL

entrance

Systém kontroly vstupu
ACS (Access Control System) slouží především pro kontrolu a evidenci vstupu oprávněných osob a zabránění přístupu neoprávněných osob do střežených prostor a k důležitým informacím a do střežených prostor. Tento systém Vám umožní kontrolovat vstup a pohyb jednotlivých osob v definovaných zónách, nebo je vyhledat.

Dalšími službami v této oblasti jsou:

CCTV – průmyslová televize a kamerové systémy

Mějte pod kontrolou svůj majetek, ať už je to kancelář, obchod, či dům. S kamerovým systémem můžete mít přehled o všem co se děje doma či na pracovišti jak v přímém přenosu, tak se díky archivaci záběrů můžete podívat zpětně na jakýkoliv záběr.

Bezdrátové technologie standardů WiFi2,4 / Wimax 3,5

Bezdrátová síť je taková síť, která, jak vyplývá z názvu, neobsahuje klasickou pevnou kabeláž, ale prvky sítě mezi sebou komunikují vzduchem.

Nejběžnější jsou bezdrátové sítě standardu IEEE 802.11b v bezlicenčním pásmu 2,4 GHz komunikující max. rychlostí 11 Mb/s (resp. nově 54 Mb/s). Méně běžné jsou bezdrátové sítě v pásmu 5 GHz, případně v licenčních pásmech 10 GHz. Bezdrátové sítě splňují nejpřísnější hygienické normy a jsou vhodné i pro provoz v léčebných zařízeních.

Výhody bezdrátových sítí:

Rychlé a „tiché“ uvedení do provozu. Výstavba pevných sítí zabere mnoho času a je i nákladná. Navíc při výstavbě bezdrátové sítě se vyhnete obvyklým nešvarům výstavby – hluku, prachu a případným zásahům do statiky budovy.

Větší uplatnění pro mobilní aplikace. Využití bezdrátový sítí přináší nové možnosti a vetší efektivitu v široké škále prostředí od skladníků kontrolujících skladové zásoby, přes mobilní prodejní terminály až po zdravotní personál, který se pohybuje v areálu léčebných zařízení.

Přístup k Internetu kdykoli a kdekoli. Stále hustější bezdrátové přístupové body u benzinových pump, na letištích, v metru, veřejných budovách nebo i restauracích a kavárnách umožňují mobilní přístup k Internetu v podstatě nonstop.

Flexibilita a ochrana investice. Na rozdíl od pevných sítí nepředstavuje třeba rozšíření nebo i stěhování firmy u bezdrátových sítí žádný problém a nejsou třeba nové investice.

Vysoká propustnost sítí. V dnešní době multimediálních přenosů je použití širokopásmových systému naprostou nutností. Bezdrátové sítě instalované společností umožňují průchodnost až 54 Mbit/s!

Bezpečnost přenosu dat. Ochrana proti průniku do systému je zajištěna 128-bitovým kódováním. Vyšší úroveň zabezpečení než u běžných pevných sítí.

Nejčastější aplikace bezdrátových sítí:

V kancelářských budovách. Pracovníci již nejsou svázáni se svým pracovním stolem, ale mohou ke zdroji dat (serveru, Internetu) přistupovat odkudkoli např. z konferenčního sálu. Ideální pro mobilní pracovníky, kteří během dne mění své pracovní místo – servisní technici atd.

V památkově chráněných objektech. A všude tam, kde „špinavá“ instalace pevných sítí (vrtání, bourání) není možná, anebo kde z estetických důvodů (lišty, zásuvky) není přípustná.

Ve zdravotnictví. Pro lékaře je okamžitý přístup z jakéhokoli místa nemocnice k lékařským záznamům pacientů neocenitelným přínosem. Bezdrátové sítě navíc nezpůsobují rušení jiných citlivých přístrojů a aplikací.

Ve veřejných objektech pro připojení k Internetu. Benzinové pumpy, letiště, supermarkety, restaurace, kavárny, úřady nebo i třeba čekárny u lékaře nebo holiče.

Ve skladovém hospodářství a obchodní sféře. Možnost propojení z kteréhokoli místa do skladových zásob pro vyřizování objednávek zákazníka apod. V maloobchodních prodejnách flexibilita umístění v počtu prodejních míst, podpora zákazníka v místě výběru zboží.

Pro propojení vzdálených objektů. Bezproblémové propojení budov bazdrátovým spojem až na vzdálenost několika kilometrů (možno i desítky km). Přenos dat nebo i hlasu s vysokou propustností.