SLUŽBA HELIOS ORANGE – informační systém.

Český informační systém, který obsahuje účetní a ekonomický modul a mnoho dalšího pro malé a střední podniky. Poskytuje dokonalý a aktuální přehled o situaci na trhu, autentizaci operací, zefektivnění provozu, snížení nákladů a účinnou komunikaci ve firmě i mimo ní.

VÝROBCE
Asseco Solution – Český výrobce
Více jak jak 20 let na trhu
Více jak 150 partnerů
a 500 zaměstnanců
DISTRIBUTOR
NTS Computer Strakonice
Založena r. 1998
Působí v oblasti IT, kabeláže
prodej hardware, software,
tisková řešení, Helios a další

CHCI NABÍDKU NA SLUŽBU HELIOS
více zdeProč Helios Orange ?

Informační systém Helios Orange představuje nástroj pro řízení firmy či organizace, slouží pro zachycení a vyhodnocování firemních informací. Získáte pomocníka, který Vám pomůže vylepšit vedení firmy, zanalyzovat její chod, snížit její náklady a získat náskok oproti konkurentům.

Obecné výhody:

České zázemí informačního systému

Možnost upravit systém podle potřeb zákazníka = systém je jako stavebnice, výsledný produkt záleží na zákazníkovi !

Helios Orange nabízí specializované řešení pro téměř každé firemní prostředí (výroba, doprava, stavebnictví, zemědělství a další) i pro státní organizace

Prostředek pro získání veškerých firemních informací, pro řízení a vyhodnocování firemních procesů

Jedná se o nejrozšířenější informační systém v oblasti malých a středních firem

Více než 6000 instalací

České a slovenské legislativní prostředí

Různé jazykové mutace: slovenština, angličtina, němčina, polština, ruština a rumunština

Největší partnerská síť

Velmi těsné propojení s MS Office – MS Words, MS Excel a MS Outlook

Možnost online verze přes mobil či tablet

Výhody technického charakteru

Specializované řešení typu:

Workflow (zjednodušení a zrychlení činností Vaší firmy či organizace),

Finanční analýza,

Splátkování,

Business Intelligence (systém nabízející komplexní data o společnosti či organizaci – analýza úplnosti dat, kontrola plánů,

Podpora mezinárodních účetních standardů US GAAP a IFRS

Podpora všech standardů elektronické komunikace jako např. EDI, XML, SSL, HTTP, HTTPS

Schopnost propojení s libovolným softwarem a prohlížení dat přímo v Helios Orange

Helios umožňuje komunikaci s celními úřady a připojení na portál veřejné správy

Schopnost šifrování a elektronického podpisu všech dat

Všechny funkce v Heliosu Orange lze spustit pomocí klávesových zkratek

Helios Orange lze ovládat pomocí různých způsobů a závisí pouze na uživateli vybrat si pro něj ten nejpohodlnější

 

Helios moduly:

Banka –  Modul umožňuje pořízení, evidenci, tisk a následný export platebních příkazů do bankovního programu příslušného peněžního ústavu

Celní případyTento modul slouží ke zpracování dovozních, vývozních a tranzitních operací. Poskytuje také celní sazebník včetně sazebníku DPH a spotřebních daní, seznamu licencí, preferenčních sazeb, kvót a odkazů na související předpisy. Obsahuje znění veškeré celní legislativy.

Doprava – Modul umožňuje evidenci vozidel, jízd, fakturaci výkonů a pohonných hmot. Součástí funkce modulu je výpočet cestovních náhrad a další související agendy. Doprava může fungovat samostatně nebo může zpracovávat podklady do ostatních modulů Helios Orange.

Evidence poštyModul poskytuje zaznamenání kompletní korespondence podniku. Tento modul je možné provozovat samostatně nebo v rámci komunikace s modulem Fakturace, sloužící pro evidenci přijatých faktur a dobropisů.

Fakturace –  Fakturace přináší evidenci přijatých, vydaných faktur a vzájemných zápočtů.

Finanční analýza a plánování Tento modul poskytuje metody finanční analýzy, vyhodnocování plánů a porovnávání se skutečností. Další schopností tohoto modulu je analyzování absolutních, rozdílových a poměrových ukazatelů.

Firemní aktivity (CRM) –  modul umožňuje sledování a evidování jednotlivých kontaktních jednání, včetně souvisejících úkolů a dokumentace.

Helios Intelligence – tento modul obsahuje nástroje k zobrazení dat. Součástí tohoto modulu jsou grafy, sestavy, kontingenční tabulky, master x detail, grafy, prohlížeč OLAP kostek, Dataskop

 • Dataskop – je uživatelský přehled, který umožňuje vytvořit pro uživatele vlastní pracovní plochu – „strom aktivit“. Jeden záznam v dataskopu obsahuje stromovou strukturu, do které lze sdružit informace posbírané napříč moduly systému Helios Orange. Funkcionalita Dataskop (Helios Intelligence) je nutná pro využívání funkcionality Helios ZOOM (mobilní přístup k Heliosu Orange).
 • Každá z položek stromu aktivit může mít přiřazenu právě jednu možnost zobrazení uložené:

  • Sestavy
  • Grafu
  • Master x detail pohled
  • Kontingenční tabulky
  • OLAP přehledu
  • Dokumentu

   

  IntrastatUmožňuje zadávat údaje přímo do měsíčního hlášení, generovat hlášení a provádět export a import hlášení v elektronické formě požadované celním úřadem

  Kniha jízdSlouží pro sledování soukromých i služebních cest soukromými a firemními vozy.

  Leasing – Pokrývá vedení agend leasingu z hlediska nájemců, evidenci časových nákladů i výnosů, evidenci splátek a opakovaných plateb.

  Majetek – Umožňuje vést evidenci drobného, hmotného i nehmotného majetku a provádět odpisy tak, jak vyžaduje zákon o dani z příjmu.

  Manažerské rozhraní – Tento nástroj je integrován v prostředí MS Excel a přímo napojen na databázi systému Helios Orange. Přímo v systému Helios tak lze načítat a analyzovat data ze systému MS Excel.

  Mzdy Umožňuje kompletní proces vedení mzdové agendy, lze jej využít samostatně.

  Nástroje přizpůsobeníUmožňuje uživatelské přizpůsobení týkající se vzhledu aplikace, ovládání, výstupů, evidence doplňkových dat, definice rozšiřujících funkcí.

  ObchodTento modul slouží k efektivnímu řízení skladových zásob z pohledu prodeje a nákupu zboží, výrobků, materiálů nebo služeb. Je úzce propojen s modulem sklad. Zaobírá se komplexním zpracováním objednávek, rezervací, cenotvorby, optimalizace nákupu apod.

  Personalistika – Modul lze využívat spolu s dalšími moduly systému Helios Orange nebo je lze využívat samostatně. Vazby a automatické přenosy jsou zpracovány do modulu mzdy. Personalistika umožňuje evidovat řadu údajů, dokumentů a dat k zaměstnanci.

  Pokladna – Shrnuje proces práce s příjmovými a výdajovými doklady. Může fungovat samostatně nebo vytvářet doklady do modulu účetnictví a oběh zboží.

  Pokladní prodejUmožňuje práci s pokladnou, vytváří doklady pro moduly účetnictví a oběh zboží.

  Přepravní služby – Tento modul je určen pro společnosti zabývající se přepravou kusových nebo celokamionových zásilek v tuzemsku i zahraničí. K dispozici je také speciální modul pro ledování leteckých a námořních zakázek.

  Přeúčtování režiíPokrývá kompletní proces práce s režiemi. Jedná se o přeúčtování, rozpouštění a vedení příslušných dokladů.

  Modul QMS (systém řízení kvality) – Systém řízení kvality v sobě spojuje potřeby nejen výrobních společností, ale také společností zabývající se nákupem a prodejem zboží. Modul obsahuje 7 samostatných oblastí, které ale mohou být propojení s ostatními moduly systému. Jedná se o: správu měřidel, údržbu strojů a zařízení, řízení auditů, neshody, řízení nabídek a poptávek, vztahy s obchodními partnery, řízená dokumentace, reklamace.  ¨

  Řízení projektů – představuje efektivní nástroj pro řízení všech druhů zdrojů, zaměřených na realizaci různorodých projektů. Helios Orange pokrývá tímto modulem řízení rozsáhlých zakázek, komplexních zakázek, realizačních akcí a účinnou optimalizaci zdrojů. Řešení slouží pro všechny společností zavádějící nebo využívající projektové řízení se systémem jakosti v souladu s normami ISO 9000-2000.

  Servis – umožňuje komplexní evidenci, rozdělování úkolů, vyhodnocování a plánování v oblasti servisních činností .

  Schvalování dokladů – Tento modul pokrývá schvalovací proces. V Helios Orange v praxi znamená tento modul schvalování přijatých a vydaných faktur a vydaných objednávek.
  Sklad – Umožňuje vedení skladové agendy, tvorbu skladových dokladů a inventur. Každá skladová karta může obsahovat řadu informací (dodavatele, související náklady, skladové ceny, měrné jednotky, externí dokumenty …). Pomocí těchto informací lze získat podrobný a přesný přehled o změnách stavu na skladě, umístění či pohybu výrobních čísel. V propojení s modulem obchod řeší problematiku zpracování obchodního případu, včetně návaznosti na zakázky.

  Účetnictví – Zajišťuje komplexní funkcionalitu pro vedení finančního účetnictví.

  Výkazy – Tento modul slouží k vyhodnocování výsledků, hospodaření organizace, útvarů, zakázek a dalších. Uživatel může využít již předdefinovaných výkazů nebo má možnost jednoduchým způsobem definovat vlastní strukturu výkazů. Součástí modulu je schopnost systematicky, přehledně zpracovávat a evidovat strukturované dokumenty s textovými i tabulkovými údaji.

  Výroba –  Zahrnuje komplexní zpracování procesu výroby. Jedná se o technickou přípravu výroby i řízení výroby, které v sobě skrývá univerzální řešení plně integrované s ostatními moduly.

  Workflow – Tento modul napomáhá k detailnímu zmapování, zrychlení a dodržování stanovených firemních úkonů nebo postupů. Tento modul odstraňuje schvalovací proces prostřednictvím “ kolujícího“ papíru.

  ZakázkyModul slouží k zadávání karet zakázky, k jejich sledování, vyhodnocování a plánování. Ke každé zakázce je možné evidovat náklady, výnosy, termíny. To vše můžete porovnávat se skutečnými údaji. Sumační plány lze zadávat, jak sumačně, tak po jednotlivých měsících.

   

  Kde Helios pomáhá – oborové využití

  HELIOS Orange disponuje množstvím oborových řešení, která přesně odrážejí jejich specifika a požadavky.

  Automobilový průmysl

  Společnosti, jejichž předmětem podnikání je vše, co souvisí s výrobou a prodejem aut a vším, co k nim nezbytně patří, lze shrnout pod jediné oborové zařazení: Automobilový průmysl.

  Doprava a přepravní služby

  Doprava je určena pro firmy, které ke své činnosti využívají nákladní nebo osobní vozidla a mechanizmy, ať už jako hlavní obor firmy nebo pro režijní účely.
  Přepravní služby Řešení je určeno pro firmy, zajištující přepravu celokamionových (v terminologii HELIOS „Spedice“) i kusových (v terminologii HELIOS „Sběrná služba“) zásilek do zahraničí a po tuzemsku.

  Elektrotechnická výroba

  Hlavními výhodami systému, které lidé z tohoto oboru jistě ocení, jsou především připravenost a přizpůsobivost pro oblast elektrotechnické výroby.

  Energo

  Oblast energetiky bývá často v jednotlivých firmách doplněna o další, související činnosti. Modulární a plně otevřený informační systém podporuje veškeré odlišnosti jednotlivých energetických společností a současně i veškerou jejich hlavní činnost.

  Maloobchod

  Oblast podnikání s názvem Maloobchod je velmi specifická a současně velmi pestrá. Je rozšířena i mezi menšími firmami a živnostníky. Jednotným požadavkem na softwarové vybavení všech firem z této branže je pokladní prodej, který je provázaný na další nevyhnutné moduly z důvodu centrálního přístupu k důležitým informacím.

  Velkoobchod

  Velkoobchodní oblast podnikání je logicky úzce spojena s branží maloobchodní. Většina firem v této branži se maloobchodem zabývá současně s velkoobchodní činností a má proto i vlastní prodejny. Je tedy velmi důležité, aby informační systém pro ně určený splňoval podmínky obou branží.

  Potravinářství

  Výrobní proces v potravinářství je charakteristický přísným dodržováním receptur, jak po stránce vstupu suroviny do procesu, tak po stránce dodržení výrobní technologie. Skladové hospodářství pracuje se surovinami, které vyžadují speciální podmínky skladování, a je u nich přísně kontrolovaná doba spotřeby.

  Stavebnictví

  Stavebnictví je oblast činnosti snad s největším množstvím specifických požadavků na informační systém. V systému HELIOS jsou tato specifika řešena pomocí specializovaného modulu RSV – Řízení stavební výroby.

  Strojírenská výroba

  hlavní úlohou ERP je integrace, přičemž systém často automatizuje velké množství procesů souvisejících s produkčními činnostmi výrobního podniku. Jedná se především o technickou přípravu výroby, řízení a plánování výroby, logistiku, ekonomiku, resp. účetnictví, včetně mezd, správu majetku, prodej, fakturaci, komunikaci s bankami, atd.

  Účetnictví

  Řešení v systémech HELIOS je určené pro společnosti, které se zabývají vedením účetní, mzdové, personální agendy, které poskytují daňové poradenství nebo které poskytují auditorské služby. Jejich účetní v mnoha případech požadují možnost přenosu dat od zákazníků. Ocení, pokud je ovládání účetního programu jednoduché a rychlé. Vyžadují elektronické podání formulářů a také jejich automatické předvyplnění. Se systémy HELIOS je toto vše samozřejmostí, stejně jako garance zapracovaných legislativních změn.

  Zemědělství

  Zemědělci potřebují nástroj pro řízení, sledování stavů a kalkulace výsledků v průběhu měnících se podmínek, ve kterých usilují o dosažení maximální produkce.

  Vinařství a vinohradnictví
  Systém HELIOS Orange kombinací vlastností a znalostí z oblasti zemědělské prvovýroby a potravinářské výroby, splňuje veškeré požadavky na řízení procesů i v této atraktivn

   

  Přínosy Heliosu

  Zavedením systému Helios můžete uspořit přibližně 40–50 tis. Kč / měsíčně. Systémem Helios se uspoří také velká míra času. Jedná se například o úsporu při:

   

  Tvorbě dokladů (skladové listy, faktury) – Pokud zákazník používá stále výstupní doklady v papírové podobě, zabere mu to hodně času a dává to prostor k chybám. Helios zavedením systému a podporou čárových kódů ušetří každý den zhruba 4 hodiny času 1 pracovníka (tj. až 50 % času průměrné pracovní doby 1 pracovníka) a snižuje riziko chyby na minimum

  Skladové operace, inventury, cenotvorba – Pokud zákazník vyhledává ceny pro jednotlivé zákazníky a například inventura trvá více jak 1 den je Helios ideální řešení. Helios ušetří automatizací až 2 hodiny denně a opět minimalizuje riziko chyby.

  Účetnictví – Helios přinese automatizaci systému kontací, importů dat, účtování, převodních příkazů (banka), nabídne rychlejší účtování dokladů, online přehled o účtech, cash-flow, saldokontech. Jednoduchá tvorba přiznání k DPH, výkazů. To vše reálně uspoří 2 hodiny denně každého zaměstnance a snižuje riziko chyby na minimum

  Další možné úspory:

  Workflow – úspora času při dělbě práce ve firmě a procesu průběhu zakázky firmou

  Zavedení čárových kódů – úspora času ve skladovém hospodářství a výrobě

  Elektronická evidence dokladů = úspora času a konec skenování papírových originálů

  Manažerský nadhled nad průběhem zakázky, celé firmy = urychlení času při rozhodování nad firemními problémy a přináší mnoho dalších úspor …

  HELIOS Orange edice iNUVIO

  Informační systém stvořený z přání zákazníků

  Informační systém HELIOS Orange navazuje na svou dosavadní kvalitu, spolehlivost a spokojenost v řadách svých uživatelů zcela novou edicí s názvem iNUVIO. Zcela nové funkční pojetí tohoto systému s sebou přináší jednoduchost a srozumitelnost. Nový vzhled a ovládání dává uživatelům zcela nový a revoluční přístup k důležitým datům a zároveň zrychluje jejich každodenní práci.

  Edice iNUVIO přináší celou řadu dalších vlastností, přidaných do systému na základě námětů našich zákazníků. A to při zohlednění moderních trendů a technologií. Výrazné inovace byly realizovány nejen na úrovni ovládání systému či reportingu, ale především přibyla řada nových funkcionalit v jednotlivých agendách systému.

  Business Intelligence

  Disponuje plnohodnotným Business Intelligence řešením (BI), které umožňuje svým uživatelům ucelený a efektivní přístup k práci s firemními daty. Tato data mají mnohdy velký vliv na správnost strategických rozhodnutí, a tím i na obchodní úspěch společnosti. BI je nativní součástí HELIOS Orange edice iNUVIO, což je z procesního hlediska efektivnější a navíc není nutné kupovat řešení třetích stran za mnohem vyšší cenu. BI obsažené v edici iNUVIO pokrývá kompletně celý reportovací cyklus, od sběru dat z nejrůznějších zdrojů až po jejich prezentaci koncovým uživatelům.

  Ekonomika

  Přínosem této edice je sloučení procesu kontroly účetního a fakturačního salda pro jednotnou evidenci, tzv. zpřístupnění účetně-fakturačního salda. Zjednodušilo se párování opakovaných plateb tím, že lze využít tzv. alternativního párovacího znaku nad saldem. Novinkou je také rozšíření funkcionality o tzv. rozkopírování číselníků a kopírování údajů mezi databázemi, což hlavně ocení účetní společnosti.

  Mzdy

  Nový inovativní přístup byl aplikován také na oblast mezd. HELIOS Orange edice iNUVIO umožňuje hromadné změny položek nad kompletními mzdovými údaji, doplňujícími údaji, paušály a srážkami. Dalším přínosem je hromadné ověřování uchazečů o zaměstnání skrze insolvenční rejstřík, čímž každý ze subjektů získává zápis o ověření, který je viditelný na kartách jednotlivých zaměstnanců a uživatelů. Výplatní páska je důležitý dokument pro
  všechny společnosti, a proto můžete využít její náhled skrze editor výpočtu mzdy. Zajímavou novinkou je také zadávání změn s budoucí platností, což
  lze využít například při přípravě nástupu budoucích zaměstnanců do pracovního poměru. Tato funkcionalita dává dostatečný čas na přípravu a kontrolu mzdových údajů, plánovaní školení a prohlídek a tím zefektivnění práce mzdových účetní.

  Sklady

  Zavedením plnohodnotné cenotvorby a slev i pro vstupní (nákupní) doklady uživatel získává možnost výběru ceníku na vstupu a následně může porovnávat více dodavatelů. Edice iNUVIO neprůměruje, ale fakticky vyhodnocuje, což je patrné u reálného vyhodnocení marže obchodníků. Standardem je také propojení příjemky s výdejkou. Novinkou je i stromová struktura stavů skladu, která je graficky a logicky řazena do kategorií. Vizualizace skladové struktury a filtrace přes skupiny a podskupiny zboží je velmi přehledná a vhodná pro logické a intuitivní vyhledávání, které ocení například provozovatelé e-shopů.

  CRM

  Součástí edice iNUVIO je i komplexní řešení pro správu řízení vztahu se zákazníky. V tomto nástroji můžete pohodlně spravovat databáze obchodních
  partnerů, vést zápisy o kontaktním jednání ze schůzek a jiných aktivit, anebo zaštítit celou agendu pro evidenci a sledování obchodních aktivit spojených se získáváním nových zakázek. Pokud řešíte nabídky a poptávky, CRM v edici iNUVIO nabízí komplexní řešení na jednom místě a intuitivní postup vedení obchodního procesu.